Hae
Koti

Kunnan rakennusmestari

Kunnan rakennusmestari

Lapinlahden kunta                                  
Tekninen osasto
Asematie 4
73100 Lapinlahti

 

RAKENNUSMESTARIN TEHTÄVÄT

 

Lapinlahti on tulevaisuuteen uskova, vireä noin 10 00 asukkaan pohjoissavolainen kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella.

Haemme henkilöä huolehtimaan kunnan liikenneväylät ja yleiset alueet-tulosyksikön tehtävien hoidosta sekä kehittämään tulosyksikön toimintaa. Edellytämme hakijalta alaan liittyvää teknistä koulutusta ja kokemusta alalta.

Hakemukset, palkkatoivomuksineen on tehtävä sähköisessä muodossa 30.1.2017 klo 16:15 mennessä kunnan kotisivuilta avautuvalla lomakkeella tai postitse.

Virka toivotaan otettavan vastaan viimeistään 1.4.2017 alkaen.

Lisätietoja toimesta antaa tekninen johtaja Eero Mykkänen (040-488 3701).

Tarkemmat tiedot tehtävästä löytyvät Lapinlahden kunnan kotisivuilta www.lapinlahti.fi.

Lapinlahden kunnan johtosääntöjen mukaan kunnan rakennusmestari vastaa ja huolehtii liikenneväylien ja yhteisten alueiden tulosyksikön tehtävien järjestämisestä teknisen lautakunnan ja osastopäällikön ohjeiden mukaisesti.

Tulosyksikön tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia on huolehtia kaavateiden ja yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidosta, jätehuollosta ja yksityistieasioista, lisäksi tämän tulosyksikön alaisuuteen kuuluu kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito.

Johtosääntöjen mukainen virka on nimeltään tällä hetkellä rakennusmestari, mutta se ja tehtäväkokonaisuudet voivat muuttua myöhemmin, kun teknisen osaston henkilöiden tehtäviä muutetaan. Tällainen muutoshetki saattaa olla silloin, kun Sote-uudistus astuu voimaan vuonna 2019.

Ohessa muutamia käytännön tehtäviä siitä, mitä rakennusmestarin normaaliin työrutiiniin kuuluu.

1. Hallinto

Rakennusmestarin suoranainen esimies on kunnan tekninen johtaja.

Kunnan organisaatiossa liikenneväylät ja yleiset alueet-tulosyksikkö kuuluu teknisiin palveluihin, muita tulosyksikköjä ovat tekninen hallinto ja kiinteistökeskus.

Tekniseen osastoon kuuluu tekniset palvelut ja ympäristöpalvelut.
Tekniset palvelut toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa ja ympäristöpalvelut toimivat ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Omia alaisia rakennusmestarilla ovat seuraavat henkilöt:

 • Ulkoalueiden esimies
 • Ulkoalueiden hoitaja, 2 kpl
 • Kausityöntekijöitä 3-5 kpl

Käytännön työtehtäviä ovat em. henkilöiden työnjohto, tehtävien suunnittelu ja muut työn järjestelyt.

2. Talous

Rakennusmestari vastaa oman tulosyksikkönsä taloudesta.

Tehtäviin kuuluu talousarvion laadinta ja seuranta sekä investointien, että käyttötalouden osalta.

Talousarviot laaditaan vuosittain kunnanhallituksen ohjeiden mukaan teknisen johtajan johdolla koko teknisellä osastolla.

Talousarvioesityksen hyväksyy tekninen lautakunta ja asiasta lopullisesti päättää kunnanvaltuusto.

Talousarvion seuranta on tärkeä tehtävä, tulot ja menot tulee toteutua suunnitelmien mukaan, jotta kunnan talous toimii ja kehittyy kuten on ajateltu.

Investoinnit perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmaan, minkä mukaan laaditaan vuosittaiset investointiesitykset valtuustolle päätettäväksi.

Kuntaan on laadittu katujen peruskorjausohjelma vuosiksi 2017-2023, katujen peruskorjauksien laajuus ja aikataulu perustuu tähän suunnitelmaan.

3. Yhteistyö

Lapinlahden kunnassa vastaa kunnan vesihuollosta täysin kunnan omistama yhtiö, Lapinlahden Vesi Oy.

Rakennusmestari joutuu tehtävien hoidossa olemaan paljon yhteistyössä vesiyhtiön toimihenkilöiden kanssa.

Toinen tärkeä yksikkö, minkä kanssa tehdään yhteistyötä, on kunnan kiinteistökeskus. Muutamat liikenneväylät ja yleiset alueet-tulosyksikön työntekijät toimivatkin molempien tulosyksiköiden alaisuudessa.

Kunnan osoitejärjestelmästä vastaa maanmittausinsinööri, mutta käytännön osoitejärjestelmän päivityksessä on rakennusmestarin työpanos tärkeä ja välttämätön apu.

Lisäksi yhteistyötä joudutaan tekemään paljon kunnan kaikkien hallintokuntien kanssa ja tietenkin eri urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä kuntalaisten kanssa.

4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Rakennusmestari huolehtii tulosyksikön alaisuuteen kuuluvien hankkeiden suunnittelun järjestämisestä yhdessä teknisen johtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu suunnittelijoiden valinta (kilpailuttaminen), suunnittelukokousten pitäminen ja lopullisten suunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisilla ja luottamuselimissä.

Lisäksi hyvin monesti hankkeiden toteuttamisessa rakennusmestari toimii työmaavalvojana.

Pienempien hankkeiden suunnittelu ja toteutus voidaan toteuttaa teknisen osaston omana työnä.

5. Muut tehtävät

Lapinlahden kunnan muita tytäryhtiöitä Lapinlahden Vesi Oy:n lisäksi ovat vuokrataloyhtiö Lapinlahden Kaskikuusi Oy ja elinkeinoyhtiö Viitostien Ykköstilat Oy.
Rakennusmestarin tehtäviin kuuluu huolehtia ja valvoa kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden kesä- ja talvikunnossapidon lisäksi myös kiinteistökeskuksen ja Viitostien Ykköstilojen pihojen kesä- ja talvikunnossapidosta yhdessä kiinteistöpäällikön ja elinkeinoyhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Lisäksi tekninen osasto huolehtii kunnan ylläpidettävien latujen ja moottorikelkkareittien ylläpidosta. Tämä tehtävä kuuluu liikenneväylät ja yleiset alueet-tulosyksikön töihin ja siitä vastaa käytännössä ulkoalueiden esimies yhdessä rakennusmestarin kanssa.

Rakennusmestarin tehtäviin kuuluu huolehtia yhdessä muiden kunnan vastuuhenkilöiden kanssa kunnan valmiuden ylläpitämisestä erilaisten poikkeusolojen varalta.

Rakennusmestari osallistuu kunnan ja Lapinlahden Vesi Oy:n yhteiseen päivystysrinkiin.

Rakennusmestari tulee toimimaan tiejaoston sihteerinä ja siinä roolissa valmistelee jaoston kokousten esityslistat ja hoitaa kaikki muut kunnalle kuuluvat yksityistieasiat.

Rakennusmestari vastaa kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta. Kunnassa toimii erillinen liikenneturvallisuus-työryhmä, mikä koordinoi liikenneasioita eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Rakennusmestari toimii ko. ryhmän sihteerinä.

Yleistä tehtävästä

Rakennusmestariksi valittavalta henkilöltä edellytämme vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettua alalle soveltuvaa koulutusta, riittävää työkokemusta tehtäväalueeseen liittyvistä tehtävistä, tietojenkäsittelytaitoja, organisointikykyä, taloushallinnon ja työlainsäädännön tuntemusta. Painotamme infra-rakennusalan koulutusta ja kokemusta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme;
- tavoitteellista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
- suunnitelmallista sovittujen asioiden toteuttamista
- päätöksentekokykyä ja itsensä likoon laittamista
- oma-aloitteellisuutta, käytännönläheisyyttä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustapoja
- uusien toimintamallien hakemista ja omaksumista

Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme lisäksi virassa neljän (4) kuukauden koeaikaa. Hakemukseen on liitettävä CV-todistus.

Hakeminen


Jaa kavereille

Työpaikan tiedot

 • Toivottu osaaminen

  työnjohto
  kunta-ala
  kunnallistekniikka
 • Työnantaja tai ilmoittaja

  Lapinlahden kunta
 • Tiedusteluihin vastaa

  Eero Mykkänen
 • Tiedustelut sähköpostitse

 • Tiedustelut puhelimitse

  040-488 3701
 • Työaika

  Kokopäiväinen
 • Työsuhteen tyyppi

  Vakituinen
 • Työpaikan sijainti

  Asematie 4
  Lapinlahti
  Suomi
 • Palkka

  TES
 • Hakuaika päättyy

  30.01.2017
 • Työnantajan muut ilmoitukset