Hae
Koti

Laitosmies/työnjohtaja

Laitosmies/työnjohtaja

Lapinlahden kunta
Tekninen osasto
Asematie 4
73100 Lapinlahti


LAITOSMIEHEN/

TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT


Haemme henkilöä kunnan kiinteistönhuolto-organisaatioon laitosmiehen sekä asiantuntijan tehtäviin. Edellytämme hakijalta alaan liittyvää teknistä koulutusta ja kokemusta alalta. Kokemus kiinteistöhuollon ohjelmistojen käytöstä ja ylläpidosta sekä rakennusalasta katsotaan eduksi.

Hakemukset palkkatoivomuksineen on tehtävä sähköisessä muodossa 30.1.2017 mennessä kunnan kotisivuilta avautuvalla lomakkeella tai postitse.

Toimi toivotaan otettavan vastaan viimeistään 1.3.2017 alkaen.

Lisätietoja toimesta antaa kiinteistöpäällikkö Risto Tikkanen (040-488 3721).

Tarkemmat tiedot tehtävästä löytyvät Lapinlahden kunnan kotisivuilta www.lapinlahti.fi.

Valittava henkilö toimii kiinteistöyksikössä kiinteistöpäällikön alaisuudessa ja laitosmiehenä sekä laitosmiesten työnjohtajana.

Ohessa muutamia käytännön tehtäviä siitä, mitä laitosmiehen normaaliin työrutiiniin kuuluu.

1. Hallinto

Laitosmiehen esimies on kunnan kiinteistöpäällikkö.

Laitosmies kuuluu kunnan kiinteistökeskus-tulosyksikköön, joka taas kuuluu tekniseen osastoon kuuluvaan tekniset palvelut-yksikköön.

Tekniset palvelut toimivat teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Omia alaisia laitosmies/työnjohtajalla ovat mm. seuraavat henkilöt:
-laitosmiehet
-kirvesmies

Käytännön työtehtäviä ovat laitosmiesten työnjohto, omien kiinteistöjen kiinteistöhoidon tehtävät, tehtävien suunnittelu ja muut työn järjestelyt.

2. Talous

Laitosmies/työnjohtaja vastaa osaltaan oman tulosyksikkönsä talouden toteutumisesta kiinteistöpäällikön alaisuudessa.

Talousarvion seuranta on tärkeä tehtävä, tulot ja menot tulee toteutua suunnitelmien mukaan, jotta kunnan talous toimii ja kehittyy kuten on ajateltu.

Investoinnit perustuvat pitkän tähtäimen suunnitelmaan, minkä mukaan laaditaan vuosittaiset investointiesitykset valtuustolle päätettäväksi.

Kuntaan laaditaan kiinteistöjen peruskorjausohjelma, minkä laadintaan myös valittava henkilö osallistuu.

3. Yhteistyö

Yhteistyötä tehdään paljon kunnan kaikkien hallintokuntien kanssa ja tietenkin eri urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä kuntalaisten kanssa.

Laitosmies/työnjohtaja osallistuu myös kunnan ja Lapinlahden Vesi Oy:n yhteiseen päivystysrinkiin.

4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Pienien urakoiden valvonta/omien kunnossapitotöiden työnjohto kuuluvat tehtäviin.

5. Muut tehtävät

Laitosmiehen/työnjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia yhdessä muiden kunnan vastuuhenkilöiden kanssa kunnan valmiuden ylläpitämisestä erilaisten poikkeusolojen varalta.

Yleistä tehtävästä

Valittavalta henkilöltä edellytämme alalle soveltuvaa koulutusta, riittävää työkokemusta tehtäväalueeseen liittyvistä tehtävistä, tietojenkäsittelytaitoja, organisointikykyä, taloushallinnon ja työlainsäädännön tuntemusta. Painotamme kiinteistö- ja rakennusalan koulutusta ja kokemusta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme;
- tavoitteellista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
- suunnitelmallista sovittujen asioiden toteuttamista
- päätöksentekokykyä ja itsensä likoon laittamista
- oma-aloitteellisuutta, käytännönläheisyyttä, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustapoja
- uusien toimintamallien hakemista ja omaksumista

Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme lisäksi virassa neljän (4) kuukauden koeaikaa. Hakemukseen on liitettävä CV.

Hakeminen


Jaa kavereille

Työpaikan tiedot

 • Toivottu osaaminen

  työnjohto
  kiinteistöjen k...
 • Työnantaja tai ilmoittaja

  Lapinlahden kunta
 • Tiedusteluihin vastaa

  Risto Tikkanen
 • Tiedustelut sähköpostitse

 • Tiedustelut puhelimitse

  040-488 3721
 • Työaika

  Kokopäiväinen
 • Työsuhteen tyyppi

  Vakituinen
 • Työpaikan sijainti

  Asematie 4
  Lapinlahti
  Suomi
 • Palkka

  TES
 • Hakuaika päättyy

  30.01.2017
 • Työnantajan muut ilmoitukset